Skip to main content

De Sgt. Pepper's Jazz-Award

Enkele jaren geleden is binnen het bestuur van de Sgt.Pepper’s Jazz-Club het idee ontstaan om een prijs ter beschikking te stellen voor de “ beste jazzband van het jaar in de jazzclub”. Het idee werd goed ontvangen en was op dat moment uniek te noemen. Behalve in Gorinchem was nog nergens een dergelijke prijs bekend. Waar in Gorinchem op een breder vlak wordt beoordeeld wilden we in Enkhuizen louter en alleen op de muziek beoordelen. Het zou Enkhuizen weer beter op de jazzkaart zetten.  

Het idee werd na de “geboorte” verder uitgedacht en ontwikkeld. Eerst werd een heus reglement gemaakt. Er werd besloten de Award per 1 januari 2008 in te stellen en jaarlijks uit te reiken in de jazzclub. In aanmerking komen alleen de jazzorkesten die in het betreffende clubjaar op een reguliere jazzmiddag minimaal 2 sets (twee uur) hebben gespeeld. De juryleden worden aangezocht door de Sgt.Pepper’s Jazz-Club en beoordelen schriftelijk op grond van een aantal vastgestelde criteria: ritmiek, zuiverheid, collectief, soli, repertoirekeuze en presentatie.

Het potentieel juryleden bestaat uit bestuursleden van de jazzclub, bestuursleden van het Jazzfestival, leden van de redactie van de Hot News en donateurs. Onderling is vertrouwen, discretie en geheimhouding noodzakelijk. De Award is gemaakt door beeldend kunstenares Marga Slagers uit Enkhuizen. Zij is in de zomer 2008 gestart met het ontwerpen van het bronzen beeldje. Aan haar was gevraagd een beeldje te ontwerpen soortgelijk aan de Sgt.Pepper in het logo van de jazzclub. Marga was zeer vereerd met deze opdracht en heeft zich bij het maken ervan laten inspireren door de beleving die zijzelf waarneemt bij de verschillende jazzmuzikanten op het podium als zij volledig opgaan in de jazzmuziek. Het beeldje is uiteindelijk op haar speciaal verzoek in brons gegoten, omdat zij van mening is dat jazz geen kitsch is, maar puur. Brons vertegenwoordigd volgens haar deze puurheid. “Bij de muzieksoort hoort namelijk geen smuk”. Marga: “het beeldje had middels een speciale behandeling groen kunnen zijn, maar ik vind dat ook niet passen bij de jazzmuziek”. Ze is zeer tevreden met het resultaat: “ het is echt typerend voor de jazzmuziek, ingetogen en niet mooier dan het is”.
Uitreiking 2021
Zoals bekend hebben er in 2020, vanwege de corona pandemie, maar een beperkt aantal concerten plaatsgevonden. In 2021 verwachten wij in september de deuren weer te kunnen openen. We hebben besloten om de beoordelingen van de opgetreden bands in 2020 samen te voegen bij die van de bands die we verwachten in 2021. De beste hieruit zal de winnaar worden van de Jazz Award 2021.


Uitreiking 2023

Louis Armstrong Celebration Band winnaar Jazz Award

Donderdag 1 juni is na lange tijd weer de Sgt.Pepper’s Jazz Award uitgereikt aan de winnende band. De Jazz Award is een publiekprijs voor de in de jazzclub optredende band die het beste werd beoordeeld zijn door een vakjury. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Gezien de beperkte optredens van bands in de coronajaren zijn de beoordelingen van de optredende bands in de jaren 2020 tm 2022 samengevoegd. Op de derde plaats eindigde de eerdere winnaar van de Award 2016: Nils Conrad Amazing Jazzband. Een knappe tweede plaats werd toegekend aan de projectband van de club: Sgt. Pepper’s Rhythm Aces. Maar de uiteindelijke winnaar is de Louis Armstrong Celebration Band o.l.v. muzikant Harry Kanters. Het beeldje is uitgereikt door voorzitter Sam Verbeek aan Harry onder een verdiend luid applaus. De winnende band en diens leider waren zeer vereerd met de prijs.

Uitreiking 2021

Zoals bekend hebben er in 2020, vanwege de corona pandemie, maar een beperkt aantal concerten plaatsgevonden. In 2021 waren er daarom ook maar enkele te beoordelen concerten. In 2022 zijn er voldoende concerten om een goede beoordeling te kunnen maken. We hebben besloten besloten om de bands van 2020, 2021 en 2022 gezamenlijk te beoordelen om begin 2023 de winnaar van de Jazz Award bekend te kunnen maken.

Uitreiking 2019

And the winner van de Jazz Award 2019 is .....

Als de jazzclub niet was gesloten zou op zondag 18 oktober jl. de thuisband Herringtown Jazzband een optreden verzorgen. De muzikanten zouden dan verrast worden met de uitreiking van de Award 2019. Zoals bekend worden jaarlijks de optredende bands in de club beoordeeld door een vakjury, bestaand uit clubleden en redactieleden van het clubblad Hot News. En de band die het best uit de bus komt ontvangt dan de prachtige bronzen Jazzaward van de club. De jury was er duidelijk over welke band het meest in de smaak viel in 2019: de Herringtown Jazzband. Enkele passages uit de juryrapporten: goed verzorgd en gevarieerd optreden; prima op elkaar ingespeeld, complimenten voor de rietblazer en bassist, goede interactie met het publiek, ritme is pakkend. Kortom, de complimenten waren niet van de lucht. Maar dan, wanneer het beeldje gaan uitreiken...? In overleg met de band werd niet gewacht tot de bevrijding van de Corona. Zondag 8 november werd gepland om Sgt. Pepper’s Jazzaward 2019 coronaproof uit te reiken bij de Jazzwalk of Fame, vlakbij de tegel van de te eren band. Na een korte speech werd het beeldje in handen genomen door trombonist en bandleider Henk van der Veen en trompettist Rob van Bergen.

Uitreiking 2018

Hongaarse Bohém Ragtime Jazz Band winnaar Jazzaward 2018.

Zaterdag 25 mei reisde een afvaardiging van het bestuur af naar het Meerjazzfestival in Hoofddorp. Daar speelde de Hongaarse band Bohém Ragtime Jazz Band. Vorig jaar februari speelde deze band met veel succes in een overvolle jazzclub. Eind 2018 werd overduidelijk dat zij als de beste band werd beoordeeld door de vakjury. Uitingen als geweldig collectief, uitermate goede beheersing van solisten, fantastische arrangementen en een puike presentatie, kwamen uit de loftrompet van de juryleden. Even afreizen naar Hongarije om het prachtige bronzen beeld uit te reiken was niet nodig, het werd een retourtje naar het Meerjazzfestival in Hoofddorp. Glunderend nam bandleider Tamás Ittzés het bronzen de prestigieuze prijs  voorzien van lovende woorden in ontvangst. 

Uitreiking 2017

Op de clubmiddag van 13 mei is de Jazz Award 2017 uitgereikt. Als winnaar is de Dutch Swing College Band uit de bus gekomen. Zij traden in november 2017 op in het Amsterdamse Huis.

De beoordelingen van de diverse bands lagen dat jaar zeer dicht tegen elkaar aan, de verschillen waren minimaal. Niet zo verwonderlijk gezien het topprogramma wat in het lustrum jaar was gepland. De derde plaats was toebedeeld aan de Pasadena Roof Orchestra (GB) en als tweede eindigde de band die de start maakte in ons clubjaar, in januari ‘onze eigen’ Revivalists met zangeres Denise Gordon.

Enthousiast namen Adrie Braat en Keesjan Hoogeboom het felbegeerde beeldje in ontvangst.

Uitreiking 2016

Nils Conrad and Amazing Jazzband waren in 2016 de winnaars van de Jazz Award 2016. De band was tijdens hun optreden door 9 juryleden beoordeeld die eigenlijk allemaal unaniem waren in hun beoordeling. Zomaar enkele superlatieven: uitstekende en enthousiaste band, zeer gevarieerd, stevige en gefundeerde jazz, drummer een tweede Huub Jansen, goede solisten met ruimte voor individuele expressie. Tijdens de clubmiddag van 10 september is het beeldje uitgereikt aan enkele leden van de band.

Uitreiking 2015

Tijdens de overvolle zondagmiddag van Sgt. Pepper's Jazz-Club 17 januari 2016 werd de Award 2015 uitgereikt van de gelijknamige club. Deze internationale muziekaward van de traditionele jazz, wordt jaarlijks uitgereikt aan de band die het meest succes oogstte in de ogen van de vakjury in het achterliggende jaar. In de jury hebben leden van de publiek, redactie van het jazzblad Hot News en het Enkhuizer Jazzfestival zitting. Het werd een Enkhuizer feestje: de Oriental Jazzband uit de Haringstad ging er met de Award 2015 vandoor, gezien de juryrapporten, een uitslag met een gouden randje. De band werd onder andere geroemd om hun solisten, het afwisselende repertoire, uitstekende collectieven, swing en bounce en met name de uitstraling van een hechte vriendengroep. De Award 2015 werd uitgereikt door clubvoorzitter Sam Verbeek aan een trotse Oriental-trombonist en zanger Barry Woestenburg, die op zijn beurt de club namens de band geweldig bedankte voor deze prijs.

Uitreiking 2014

The Revivalists winnaars Sgt. Pepper's Jazzaward 2014
In een volle Nieuwe Doelen werd op zaterdag 3 januari, tijdens het New Year's Jazz Event, de prestigieuze Sgt. Pepper's Jazzaward 2014 uitgereikt. Deze internationale en enige award in de traditionele jazz, wordt jaarlijks uitgereikt aan de band die als beste wordt beoordeeld voor hun optreden bij Sgt. Pepper's Jazz-Club in het afgelopen jaar. De vakjury was unaniem van mening dat de Enkhuizer band The Revivalists garant stond voor het beste optreden in 2014, gezien de lovende kritieken. De band was duidelijk zeer verrast met deze, voor hen onverwachte, waardering. De award, een bronzenbeeldje van Sgt. Pepper himself, werd deze avond, vlak voor hun optreden, door trompettist Coos Zwagerman in ontvangst genomen.

Uitreiking 2013

Tijdens de jazzclubmiddag op zondag 19 januari werd in het Peperhuis de internationale en traditionele Sgt. Pepper's Jazzaward 2013 uitgereikt aan George Kaatee, leider van de gelijknamige band. Zijn band speelde in februari vorig jaar de sterren van de hemel op de Enkhuizer jazzclub. Dit was niet ontgaan bij de leden van de jury van de jazzaward, echter het venijn zat bijna in de staart veroorzaakt door de laatste band in december van dat jaar. Maar door een nipte overwinning ging deze prestigieuze prijs dus toch naar de band van trombonist George Kaatee. De jury roemde de band onder andere om de improvisaties en techniek van de muzikanten, de uitgekiende arrangementen van de hand van George Kaatee, de variatie van de jazzstukken en de drijvende kracht van de ritmesectie. Kortom, zeer verdiend! George Kaatee was zeer verrast het prachtige bronzen beeldje te mogen ontvangen uit handen van voorzitter Sgt. Pepper's Jazz-Club Sam Verbeek.

Uitreiking 2012

In februari waren de stemmen al geteld voor 2012. De Sgt.Pepper’s Jazz Award 2012 zou worden toegekend aan Second Line Jazzband uit Zweden. Deze band trad in het voorjaar van 2012 op in de uitreiking-award-2012jazzclub in Enkhuizen en werd over 2012 als beste beoordeeld door de vakjury. De band is toen gelijk telefonisch op de hoogte gebracht van het winnen van de prijs. Bandlid Niklas Carlsson liet weten zeer vereerd te zijn met de prijs en hem niet per post te willen ontvangen maar graag persoonlijk tijdens het 40e Enkhuizer Jazzfestival waar zij bij aanwezig zouden zijn.

Op zaterdagavond 1 juni reikte voorzitter Sam Verbeek tijdens de reunieavond "Everybody Loves Saturday Night" persoonlijk de Jazz Award 2012 uit aan de Second Line Jazzband uit Zweden. Niklas Carllson zag in de Award een bijzondere waardering voor hun muziek. De jazzclub kent als één van de weinige jazzclubs in Nederland jaarlijks een Award toe aan de band die in een jaar als beste wordt gehonoreerd door een vakkundige jury.

Uitreiking 2011

Op zondag 19 februari 2012 is in de Sgt.Pepper's Jazz-Club in Enkhuizen de Jazz-Award 2011 uitgereikt aan de New Orleans Second Line Jazz Band. Deze band won de prestieuze prijs met het hoogst aantal punten van de jury. De band trad op 13 februari 2011 op in de jazzclub en werd als beste gewaardeerd door de jury bestaande uit leden van het bestuur van het Jazzfestival, de jazzclub, de redactie van de Hot News en donateurs. De band jazzaward2011werd door de jury geroemd vanwege de zeer goede muzikanten die zeer zuiver speelden en zongen, geweldige soli voortbrachten en een prima zangeres in hun midden hadden. De jury omschreef de muziek van de band als " New Orleans pur sang".

De jaarlijks uit te reiken prijs, een gegoten beeldje van Sgt.Pepper in brons, is ingesteld in 2008. Winnaar is de best beoordeelde band die in dat jaar in de jazzclub heeft opgetreden. Eerder zijn de prijzen uitgereikt aan de Freetime Old Dixie Jassband uit Enkhuizen (2008), Jazz Connection uit Breda (2009) en Gumbo Jumbo (2010).

Op de foto muzikaal leider van de New Orleans Second Line Jazz Band Gijs van Helden met de prijs.

Uitreiking 2010

Sgt.Pepper’s Jazz Award uitgereikt in Jazzclub Enkhuizen.

In een druk bezochte Jazz-Club aan de Wierdijk is op zondag 13 februari, tijdens het concert van de Second Line New Orleans Jazz Band, door bestuurslid Gerrit Piso de Sgt.Pepper’s Jazz Award 2010 uitgereikt aan de band Gumbo Jumbo. Deze prestigieuze prijs werd in ontvangst genomen door bandleider Joppe de Vree, die blij verrast was met deze waardering.

Joppe de Vree - Gumbo JazzNamens de band bedankte hij de jury en het publiek  voor de toegekende prijs. De jury was van mening dat Gumbo Jumbo de absolute winnaar was van 2010. Men roemde de band om zijn jonge en enthousiaste uitstraling en zeer goed ingespeelde ritmegroep. Ook vond men de individuele kwaliteiten van de leden bijzonder hoog. Zij waren in staat het publiek voor lange tijd aan zich te binden met een veelzijdig en swingend repertoire. De bandleden van Gumbo Jumbo zijn: Jonny Boston, Coos Zwagerman, Jasper en Emile van Pelt, Joppe de Vree, Bas de Jager en Hans Mantel.

De jaarlijks uit te reiken prijs, een gegoten bronzen beeldje van Sgt.Pepper, is  ingesteld in 2008. Winnaar is de best beoordeelde band die in dat jaar in de jazzclub heeft opgetreden. Rond de Award is een reglement bedacht en een vakkundige jury samengesteld. De jury bestaat uit bestuursleden jazzclub, bestuursleden Jazzfestival, donateurs en redactieleden van de Hot News. Eerder zijn de prijzen uitgereikt aan de Jazz Connection uit Breda (2009) en de Freetime Old Dixie Jassband uit Enkhuizen (2008).

Uitreiking 2009

Jazz award 2009Op zondag 17 januari is in een bomvolle Sgt.Pepper’s Jazz-Club in Enkhuizen voor de tweede maal de Jazz Award uitgereikt. Dit keer was het de traditional jazzband Jazz Connection uit Breda die de prestigieuze prijs onder een luid applaus in ontvangst mocht nemen. De band was blij verrast met deze waardering en dankte het publiek hartelijk. De muzikanten Rob Henneveld en Bart Maassen ontvingen namens hun gehele band een prachtig bronzen beeld van  Sgt.Pepper himself gemaakt door Marga Slagers, eeuwige roem en een gastoptreden op het Jazzfestival Enkhuizen in mei dit jaar.

Uitreiking 2008

Jazz award 2008De eerste uitreiking van de Sgt.Pepper’s Jazz Award was op 15 februari 2009 aan de Freetime Old Dixie Jassband uit Enkhuizen. Deze band was als winnaar uit de bus gekomen en had alle andere bands die in 2008 in de jazzclub hadden opgetreden achter zich gelaten. De bijna voltallige band was die middag aanwezig om de troffee in een overvolle jazzclub uit handen van de voorzitter in ontvangst te nemen.