Skip to main content

Sgt. Pepper's Jazz-Club

 • Sgt. Pepper's Jazz-Club

  Welkom bij Sgt.Pepper's Jazz-Club Enkhuizen, "the Hottest Place in the North"! Enkhuizen is wereldberoemd vanwege haar jazzhistorie en -beleving. Jazz stroomt al jaren swingend door de straten van deze havenstad, zie hier bijna het vergelijk met New Orleans USA, de bakermat van de jazz. Naast vele actieve jazzbands, kent de stad sinds 1974 een jaarlijks traditioneel jazzfestival.

  Sgt. Pepper’s Jazz-Club startte in januari 1993 en richt zich op de classic- en vintage jazz, waarin ook jump jive, swingjazz en bigbands voorbij komen. Kortom, de muziek uit de jaren 1920, ‘30 en ‘40. Negen keer per jaar staan nationale en internationale jazzformaties op de bühne.

  De club is initiatiefnemer van de unieke Jazz Walk of Fame, te vinden in de binnenstad. Ook wordt elk jaar een Jazz Award uitgereikt aan de meest gewaardeerde optredende band.

  De club kent naast een actief bestuur, enthousiaste medewerkers en niet te vergeten onze grote groep trouwe bezoekers van jong tot oud. Voor de club geldt: Keep the Jazz Alive!!

 • Sgt. Pepper's Jazz-Club

  Welcome to Sgt. Pepper's Jazz-Club Enkhuizen, "The Hottest Place in the North!" Enkhuizen is world-famous for its jazz history and experience. Jazz has been flowing through the swinging streets of this port city for years. Here, you can almost see the comparison with New Orleans USA, the birthplace of jazz. In addition to many active jazz bands, the city has held an annual traditional jazz festival since 1974.

  Sgt. Pepper's Jazz-Club started in January 1993 and focuses on classic and vintage jazz, which also includes jump jive, swing jazz, and big bands. In short, the music of the 1920s, 30s, and 40s. Nine times a year, national and international jazz formations take the stage.

  The club is the initiator of the unique Jazz Walk of Fame, which can be found in the city center. Each year, a Jazz Award is also presented to the most appreciated performing band. In addition to an active board, the club has enthusiastic employees, not to mention our large group of loyal visitors both young and old. The club has one goal: Keep the Jazz Alive!!